Solen.dk

 

Canario.dk

 

Læs venligst følgende betingelser og forhold omhyggeligt, før De bruger denne web-side

Betingelserne bliver accepteret gennem brugen af vores web-side

Ved at bruge vores web-side, tilkendegiver De, at De accepterer alle betingelser, forhold og bemærkninger, der er indeholdt eller bliver refereret til heri. Vi forbeholder os ret til efter behov at opdatere eller revidere disse betingelser. Kontroller venligst disse betingelser jævnligt for at se, om der er forandringer.

Fortsætter De brugen af vores hjemmeside efter der er sket ændringer i betingelserne, accepterer De dermed disse ændringer. Bliver disse betingelser ikke accepteret fuldt ud, bør De derfor øjeblikkeligt ophøre med at bruge hjemmesiden. Ved at besøge eller bruge denne side, accepterer De hermed disse betingelser.

Disclaimer

Informationer, produkter og servicer, der findes på denne web-side kan være uaktuelle, eller indeholde undladelser, unøjagtigheder eller andre fejl. Undtaget hvor, det udtrykkeligt er tilvejebragt i en aftale mellem Dem og ”Canario.dk”  er alle informationer, produkter og serviceydelser leveret ”som beset”, uden garantier af nogen art. Canario.dk afviser hermed alle erstatningskrav omkring disse oplysninger, produkter og servicer, enten direkte eller indirekte, der inkluderer indirekte garantier om handelsmuligheder passende til et bestemt formål.

På ingen måde skal Canario.dk kunne gøres ansvarlig for nogen direkte, indirekte, specielle eller tilfældige skader, eller skader for mistet overskud, indtægter, data eller brug, påført af dig selv eller tredje part, hvad enten det er en kontraktlig hændelse eller tort, der kommer fra Deres adgang til eller brug af denne web-side eller anden hyper-linked web-side.

Canario.dk  forbeholder sig ret til at forandre, opdatere eller slette enhver oplysning på denne web-side, uden forudgående advarsel. Canario.dk garanterer ikke, at vore sites vil være til rådighed på ethvert tidspunkt eller sted, at enhver defekt eller fejl vil blive rettet, eller at indholdet er fri for virusser eller andre skadelige bestanddele. Deres brug af vores web-side er på Deres helt egen risiko.

Erstatning

Efter anmodning fra Canario.dk, accepterer De at forsvare, erstatte og holde Canario.dk og deres leverandører skadesløse for al ansvarlighed, krav og omkostninger, inklusive juridiske omkostninger, som fremkommer fra Deres brug eller misbrug af vore sides. Canario.dk er ikke ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab, der fremkommer som et resultat af Deres brug af oplysninger på denne web-side.

Copyrights, private rettigheder, osv.

Alle rettigheder, inklusive copyright og database rettigheder, vore web-sider og deres indhold, er ejet af, eller givet i licens til Canario.dk, eller på anden måde brugt af Canario.dk, som tilladt af gældende lov. Ved at gå ind på vore sider, accepterer De, og er enig i at copyrights, varemærker, handels mærker, patenter, handels hemmeligheder eller andre ejer rettigheder og love, beskytter alt indehold, der er tilgængeligt på vore sider. De accepterer, at De vil få adgang til indholdet alene til Deres egen private brug, og ikke til nogen handelsmæssig eller offentlig brug.

Copyright til alle artikler, fotografier, billeder, kort, turistoplysninger og andet materiale på denne side, ligger hos Canario.dk eller vore leverandører. Deres adgang til materialet giver ikke Dem tilladelse til at reproducere, distribuere eller på anden måde bruge dette materiale, bortset fra at downloade det til en computer, udelukkende til Deres egen personlige brug. De må lægge en link til denne hjemmeside, men må ikke forbinde eller bruge rammer til at begrænse den fuldstændige og ønskede brug af siden. De må ikke på nogen måde anvende disse rettigheder eller andre intellektuelle ejer rettigheder i materiale, der har forbindelse til denne side uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canario.dk.

Salgsfremmende aktiviteter

Salgsfremmende aktiviteter eller tilbudsvarer der bringes på denne side bliver tilbudt med tilladelse fra Canario.dk. For alle tilbud gælder, at de tilbydes så længe lager haves, og at de kan trækkes tilbage når som helst.

Tredjemand

Henvisninger på denne side til produkter, servicer, processer, handelsnavne, varemærker eller anden information fra tredje mand indebærer eller udgør ikke en godkendelse, sponsorship eller en anbefaling af Dem af Canario.dk. Links til andre sites, der ikke drives af Canario.dk er udelukkende til Deres praktiske brug. Canario.dk er ikke ansvarlig for nogle produkter, servicer, processer, handelsnavne, varemærker eller andre oplysninger givet af tredje mand.

Deres ansvar

De må sikkert opbevare ethvert middel til identifikation, som Canario.dk giver Dem, for at sætte Dem i stand til at bruge forskellige servicer på denne side. De må opgive nøjagtige og ikke misvisende oplysninger, når De bruger servicer på denne side.

Forandringer

Canario.dk kan modificere eller udskifte betingelserne for denne side på ethvert tidspunkt ved at offentliggøre sådanne forandringer her.

Lovlig rets myndighed

Alle betingelser, forhold og bemærkninger indeholdt eller refereret til heri, skal styres af eller konstrueres i overensstemmelse med Spaniens love. De accepterer udtrykkeligt , at den eksklusive myndighed for ethvert krav eller aktion, der opstår af eller refererer til disse betingelser eller til Deres brug af vore Web-sides kun kan udøves i Spanien, og at De yderligere accepterer og og underkaster Dem udøvelsen af personlig jurisdiktion af sådanne domstole, med det formål at føre sag om ethvert sådant krav eller aktion.

 

 

Bedste valg før, på og efter rejsen  -  Canario.dk  -  Vi prøver hele tiden på at finde de bedste tilbud på nettet, så du er sikker på en god kvalitet til en fair pris.

Home Copyright © 2003 -   canario.dk  -  All rights reserved  -  Terms & conditions   -  Webdesign Til toppen